กิจกรรม : โครงการส่งเสริมเดือนรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565


รายละเอียด :
    

 ✏️ในช่วงละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ได้สนับสนุนสิ่งของเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการละศีลอดแก่ประชาชนในตำบลบ้านแหร

✍️ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ประชาชนมีความเหลื่อมใสและศรัทธาในศาสนามากขึ้น ได้ปฏิบัติศาสนกิจและมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติมากขึ้น ในช่วงเวลาของเดือนอันประเสริฐนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565    อ่าน 82 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**