กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรม ตามบริบทของพื้นที่ ประจำปี 2565


รายละเอียด :
    

 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ในวิถีพหุวัฒนธรรม ตามบริบทของพื้นที่ ประจำปี 2565" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

📌📌ทั้งนี้วัตถุประสงค์จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ระหว่าง เด็ก ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ภายใต้ “หลักคิดสื่อ 3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิคุ้มกันที่ดี” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้สื่อและการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สู่เด็กเล็ก และกิจกรรมรื้อฟื้นการละเล่นเมื่อวันวาน สืบสานวิถีไทย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565    อ่าน 31 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**