ประกาศราคากลาง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน หลังมัสยิด หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ
  รายละเอียด :

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน หลังมัสยิด หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน