ประกาศราคากลาง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม สายฮามุ หมู่ที่ 11 บ้านบ่อหินนอก
  รายละเอียด :

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม  สายฮามุ  หมู่ที่ 11  บ้านบ่อหินนอก 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน