ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน
  รายละเอียด :

 📣ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ชิงโล่ เกียรติบัตร และคอร์สเรียนออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านศิลปะ"

หัวข้อการประกวด
"แผ่นดินเดียวกัน"

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน