ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)"
  รายละเอียด :
📣ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)"
โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กำหนดจัดทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) กำหนดลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
📌โดยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต เกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของสถานประกอบการ จึงขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทั่วประเทศ ร่วมใจให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน