ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 📢ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
  รายละเอียด :

 📢ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

📌ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

📌ตั้งแต่หน้าโรงเรียนนิคมธารโต ถึง บ้านบูโล๊ะสะนีแย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน