ประกาศราคากลาง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หลังมัสยิด-บ้านเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ
  รายละเอียด :

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หลังมัสยิด-บ้านเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน