ประกาศราคากลาง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร
  รายละเอียด :

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน