ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวทางพาพาแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแหร -บ้านซาไก หมูีที่ 3 บ้านซาไก โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวทางพาพาแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแหร -บ้านซาไก หมูีที่ 3 บ้านซาไก โดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 340 คน