ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโครนา ๒๐๑๙
  รายละเอียด :
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโครนา ๒๐๑๙ ซึ่งสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ประจำศูนย์ดำรงธรรม เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด http://www.damrongdhama.moi.go.th และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
 
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน