ประกาศราคากลาง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสุทธิศาสน์ หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย
  รายละเอียด :

 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสุทธิศาสน์ หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน