ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 📢ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง
  รายละเอียด :

 

📢ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง
โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป (ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และบริการต่างๆ)
จากการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) บนแอฟพลิเคชัน "เป๋าตัง" กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่รับชำระเงินด้วยแอฟพลิเคชัน "ถุงเงิน"
📌โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
📌ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
📌เริ่มลงทะเบียน วันที่ 16 ต.ค. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com
📌ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันที่ 23 ต.ค. จนถึง 31 ธ.ค. 63
📌ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ
📌เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
1.มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
📌เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า
1.เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
2.ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
3.ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน