ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
  รายละเอียด :

 เรื่อง ยกเลิกการใช้งานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปและขอแผนที่ตั้งบ้าน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน