ประกาศราคากลาง
เรื่อง : ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งหอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร หมู่ที่ 8 บา้นเจ๊าะซีโป๊ะ
  รายละเอียด :

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งหอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร หมู่ที่ 8 บา้นเจ๊าะซีโป๊ะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน