ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการรับชื้อ - ส่งออกผลไม้
  รายละเอียด :

 📣ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา

[คำสั่งที่ 108/2564] เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการรับชื้อ - ส่งออกผลไม้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน