ประกาศราคากลาง
เรื่อง : ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเจาะปรังถึงสายสุทธิศาสน์ บ้านบูโล๊ะสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหร
  รายละเอียด :

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเจาะปรังถึงสายสุทธิศาสน์ บ้านบูโล๊ะสะนีแย  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน