ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 2 คน