ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
5
01 ก.ค. 2565
2 📢ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1443
5
29 มิ.ย. 2565
3 📣📣ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษายะลารักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 มิ.ย. 2565
4 📢ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
16
16 มิ.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)"
26
10 มิ.ย. 2565
6 THANTO U23 เปิดคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล U23 เป็นตัวแทนอำเภอธารโต
25
03 มิ.ย. 2565
7 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก "WHO WORLD NO TOBACCO DAY"
28
31 พ.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน
25
20 พ.ค. 2565
9 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
32
17 พ.ค. 2565
10 นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
33
10 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30