ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 พ.ย. 2564
2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17
04 พ.ย. 2564
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ต.ค. 2564
4 📞 Call Center สู้ภัยโควิดยะลา
24
08 ต.ค. 2564
5 🌺ประกาศศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 👉เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหรแ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ต.ค. 2564
6 🌺ประกาศศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 👉เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ต.ค. 2564
7 🌺ประกาศศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 👉เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ต.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ก.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ตำบลบ้านแหร
20
07 ก.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
19
07 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25