ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อควบคุมป้องกันและตรวจหาเชื้อไข้มาลาเรีย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มิ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโครนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 มิ.ย. 2563
3 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.)
20
02 มิ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์
11
13 พ.ค. 2563
5 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 มี.ค. 2563
6 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 ม.ค. 2563
7 การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
47
11 ธ.ค. 2562
8 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
29 พ.ย. 2562
9 ประกาศเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 พ.ย. 2562
10 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17