ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ม.ค. 2563
2 การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
33
11 ธ.ค. 2562
3 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 พ.ย. 2562
4 ประกาศเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 พ.ย. 2562
5 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
31 ต.ค. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
25 ต.ค. 2562
7 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ต.ค. 2562
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 พ.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ม.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิและเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17