ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการรับชื้อ - ส่งออกผลไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ก.ค. 2564
2 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📣ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
25
21 มิ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
32
10 มิ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
28
07 มิ.ย. 2564
5 วิธีทำความสะอาด ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
31
01 มิ.ย. 2564
6 ประกาศฯ เรื่อง คืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 พ.ค. 2564
7 📣ประชาสัมพันธ์ การจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดยะลา
36
12 พ.ค. 2564
8 การทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
28
12 พ.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการฯ
32
07 พ.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24