ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
22
11 ธ.ค. 2562
2 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 พ.ย. 2562
3 ประกาศเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 พ.ย. 2562
4 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
31 ต.ค. 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
25 ต.ค. 2562
6 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 ต.ค. 2562
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 พ.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ม.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิและเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ม.ค. 2562
10 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17