ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 มิ.ย. 2557
92 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
27 มิ.ย. 2557
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
23 มิ.ย. 2557
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 มิ.ย. 2557
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
30 พ.ค. 2557
96 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 พ.ค. 2557
97 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 พ.ค. 2557
98 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 เม.ย. 2557
99 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 เม.ย. 2557
100 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19