ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 ธ.ค. 2556
112 เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ธ.ค. 2556
113 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 ธ.ค. 2556
114 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
22 ธ.ค. 2556
115 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
19 ธ.ค. 2556
116 ประกาศ อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
246
19 ธ.ค. 2556
117 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 ธ.ค. 2556
118 เชิญขึ้นทะเบียน ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ณ สนง.อบตบ้านแหร ตั้งแต่ 1 - 30 พ.ย. 56 ไม่เว้นวันหยุดราชการครับ แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 ต.ค. 2556
119 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
28 ต.ค. 2556
120 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
28 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19