ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 ต.ค. 2556
122 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
28 ต.ค. 2556
123 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
28 ต.ค. 2556
124 ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา.อบต.บ้านแหร 20 ต.ค.56 (อย่างไม่เป็นทางการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
425
21 ต.ค. 2556
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ต.ค. 2556
126 เชิญชวนไปเลือกตั้ง นายก - สมาชิกสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
252
24 ก.ย. 2556
127 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
20 ก.ย. 2556
128 ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิก อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
330
04 ก.ย. 2556
129 บทบาทและหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
251
01 ส.ค. 2556
130 แจ้งให้ผู้ทรงเช็คองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
255
09 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19