ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
04 พ.ค. 2555
152 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 เม.ย. 2555
153 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
05 มี.ค. 2555
154 เยาวชนกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
331
03 มี.ค. 2555
155 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
03 ก.พ. 2555
156 ประกาศชำระภาษีของ อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
524
25 ม.ค. 2555
157 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
04 ม.ค. 2555
158 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
02 ธ.ค. 2554
159 ประกาศขยายเวลารับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
01 ธ.ค. 2554
160 ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
04 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19