ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร (ITA สำนักงาน ป.ป.ช.)
40
02 มิ.ย. 2563
12 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์
25
13 พ.ค. 2563
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 เม.ย. 2563
14 ประกาศการบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 เม.ย. 2563
15 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 มี.ค. 2563
16 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 ม.ค. 2563
17 การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
60
11 ธ.ค. 2562
18 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 พ.ย. 2562
19 ประกาศเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
26 พ.ย. 2562
20 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19