ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
25 ต.ค. 2562
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ต.ค. 2562
23 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 ต.ค. 2562
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
18 ก.ย. 2562
25 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 ก.ย. 2562
26 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ส.ค. 2562
27 รายงานการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ก.ค. 2562
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 เม.ย. 2562
29 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ม.ค. 2562
30 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิและเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19