ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ก.ค. 2560
42 ประกาศรายงานผลการประเมินโครงการต่างๆและผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 ธ.ค. 2559
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
116
25 ธ.ค. 2559
44 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บ้านแหร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
22 ธ.ค. 2559
45 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 พ.ย. 2559
46 ประกาศ-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 พ.ย. 2559
47 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 เม.ย. 2559
48 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 มี.ค. 2559
49 การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 มี.ค. 2559
50 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19