ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
25 ก.พ. 2559
52 ประกาศการจัดทำเวทีประชาคมประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 ม.ค. 2559
53 จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ม.ค. 2559
54 ประกาศการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
22 ม.ค. 2559
55 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางภานในตำบลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจาะปรัง-รร.สุทธิศาสน์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
12 ม.ค. 2559
56 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหร-บ้านซาไก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 ม.ค. 2559
57 ประกาศผลสอบรองปลัด อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
95
14 ธ.ค. 2558
58 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการงานกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
83
30 พ.ย. 2558
59 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 พ.ย. 2558
60 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ เป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
94
24 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19