ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสอบคัดเลือกรองปลัด อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 ต.ค. 2558
62 ประกาศสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 ต.ค. 2558
63 รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อกรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
93
05 ต.ค. 2558
64 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 ก.ย. 2558
65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก )และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 ส.ค. 2558
66 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพต่าง ๆในตำบล ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ส.ค. 2558
67 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
88
27 ก.ค. 2558
68 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
15 มิ.ย. 2558
69 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 พ.ค. 2558
70 การรับลงทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
17 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19