ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
13 พ.ย. 2557
82 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการงานกู้ชีพ กู้ภัย อบต.บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
65
23 ต.ค. 2557
83 แบบรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
13 ต.ค. 2557
84 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
17 ก.ย. 2557
85 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ส.ค. 2557
86 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 ส.ค. 2557
87 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 ส.ค. 2557
88 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
14 ส.ค. 2557
89 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
100
07 ก.ค. 2557
90 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
03 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19