ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านแหร หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 ก.ย. 2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ก.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 เม.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ก.พ. 2562
5 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 โครงการจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ก.พ. 2562
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ต.ค. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเจาะปรัง -รร.สุทธิศาสน์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.ย. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ สายช้างเหยียบหม้อ หมู่ที่ 10 บ้านควนดินดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 ก.ย. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-11 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ก.ย. 2561
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17