ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติหารจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 ก.ค. 2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมถนนผิว จราจรลาดยางแบบ PARA Asphaltic Concrete สายเจาะปรัง-สุทธิศาสน์ หมู่ที่ 4,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
20 มิ.ย. 2561
13 ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายในหมอ หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย ดาวน์โหลดเอกสาร
157
24 ม.ค. 2561
14 ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบาตูฮาปา หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
19 ม.ค. 2561
15 ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างห้องนำ้-ห้องสุขามัสยิดบ้านบาตุปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ม.ค. 2561
16 ประกาศผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติหารจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
03 ม.ค. 2561
17 ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายเจาะบาตู หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
135
27 ธ.ค. 2560
18 ประกาศวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างที่อาบนำ้ละหมาดพร้อมห้องนำ้-ห้องสุขามัสยิด หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
08 ธ.ค. 2560
19 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 ต.ค. 2560
20 ประการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (พด.3 )งวดที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14