ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 ต.ค. 2560
22 ประกาศรายชื่ผู้ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านแหร-ซาไก หมู่ที่ 3 บ้านซาไก ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 ส.ค. 2560
23 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแหร -ซาไก ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
21 ส.ค. 2560
24 ประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 งวดที่ 2(เมษายน-มิถุนายน) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
05 ก.ค. 2560
25 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
04 ก.ค. 2560
26 ประกาศตรวจรับการจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแหร-บัวทอง1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
04 พ.ค. 2560
27 ประกาศตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนบาดยาง สายเจาะปรัง-สุทธิสน์หมู่ที่ 4-9 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
04 พ.ค. 2560
28 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายอิ๊ว ม.7 บ้านวังศิลา ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 เม.ย. 2560
29 ประกาศตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคสล.สายอาเยาะเซ็ง หมู่ที่ 10 บ้านควนดินดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
21 เม.ย. 2560
30 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สายตะเยาะแซ หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14