ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายวิโรจน์ หมู่ที่11บ้านบ่อหินนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 เม.ย. 2560
32 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 งวดที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
04 เม.ย. 2560
33 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
03 เม.ย. 2560
34 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายหลังอนามัย หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
187
24 ก.พ. 2560
35 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายอิ๊ว หมุึ่ที่ 7 บ้านวังศิลา ดาวน์โหลดเอกสาร
181
24 ก.พ. 2560
36 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. หลังโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
160
24 ก.พ. 2560
37 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจูโอะ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อหินใน
134
11 ม.ค. 2560
38 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ม.ค. 2560
39 ประกาศกำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบูกาตูหยง หมู่ที่ 2 บ้านบัวทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 ม.ค. 2560
40 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 11 บ้านบ่อหินนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
132
21 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14