ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านแหร-บัวทอง หมู่ที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 ธ.ค. 2559
42 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเจาะปรับ-สุทธิศาสน์ หมู่ที่ 4-9 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 ธ.ค. 2559
43 ประกาศตรวจรับการจ้าง โครงการขุดลอกฝายระบบประปา สายสุเหร่า หมุ่ที่ 2บ้านบัวทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
15 พ.ย. 2559
44 ประกาศตรวจรับการจ้าง โครงการขุดลอกฝายพร้อมปรับปรุงระบบประปา สายเจาะบือแน หมูที่ 9 บ้านบัวทองใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
07 พ.ย. 2559
45 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหร -บ้านบางลาง หมู่ที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 ต.ค. 2559
46 ประการศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือน สิงหาคม2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 ก.ย. 2559
47 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหน้า อบต. บ้านแหร หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 ส.ค. 2559
48 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหน้า อบต.หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 ส.ค. 2559
49 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิมในตำบลสายไผ่แตก หมูี่ที่ 6บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
25 มี.ค. 2559
50 ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนดินเดิม สายนัดตาหยง ม.2 บ้านบัวทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
18 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14