ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
212
23 พ.ย. 2558
62 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
20 พ.ย. 2558
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
215
28 ต.ค. 2558
64 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
22 ต.ค. 2558
65 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
199
22 ต.ค. 2558
66 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
02 ต.ค. 2558
67 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
29 ก.ย. 2558
68 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านวังศิลา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
26 พ.ค. 2558
69 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
270
20 พ.ค. 2558
70 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 บ้านซาไก ดาวน์โหลดเอกสาร
148
29 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14