ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หลังมัสยิด-บ้านเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 มิ.ย. 2565
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม สายฮามุ หมู่ที่ 11 บ้านบ่อหินนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 พ.ค. 2565
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภาย ตำบล หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 เม.ย. 2565
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หลังมัสยิด-บ้านเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 ก.พ. 2565
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน หลังมัสยิด หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 ก.พ. 2565
6 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายลูโป๊ะตือโล๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
201
09 ก.ย. 2564
7 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเจาะปรังถึงสายสุทธิศาสน์ บ้านบูโล๊ะสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 ก.ย. 2564
8 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งหอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร หมู่ที่ 8 บา้นเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
08 มิ.ย. 2564
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการโครงการบุกเบิกถนนดินเดิม สายกือติงตา หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
242
22 เม.ย. 2564
10 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภาย ตำบล หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
257
05 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6