ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายเจ๊าะซีโป๊ะ-เจ๊าะดีแย หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 ส.ค. 2563
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสุทธิศาสน์ หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ส.ค. 2563
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ส.ค. 2563
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซาไก – บ้านลำพะยา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 ก.พ. 2563
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหร – บ้านซาไก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 ก.พ. 2563
6 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 ม.ค. 2563
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 10 บ้านควนดินดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 ธ.ค. 2562
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 ส.ค. 2562
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ PARA AC สายหลักเขต หมู่ที่ 3 บ้านซาไก ดาวน์โหลดเอกสาร
95
18 มิ.ย. 2562
10 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5