ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายลูโป๊ะตือโล๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 ก.ย. 2564
2 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเจาะปรังถึงสายสุทธิศาสน์ บ้านบูโล๊ะสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
48
09 ก.ย. 2564
3 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งหอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหร หมู่ที่ 8 บา้นเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 มิ.ย. 2564
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการโครงการบุกเบิกถนนดินเดิม สายกือติงตา หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 เม.ย. 2564
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภาย ตำบล หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
114
05 มี.ค. 2564
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายเจ๊าะซีโป๊ะ-เจ๊าะดีแย หมู่ที่ 8 บ้านเจ๊าะซีโป๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
26 ส.ค. 2563
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.สายหลังโรงเรียนสุทธิศาสน์ หมู่ที่ 4 บ้านบูโล๊ะสะนีแย ดาวน์โหลดเอกสาร
144
26 ส.ค. 2563
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
143
26 ส.ค. 2563
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซาไก – บ้านลำพะยา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 ก.พ. 2563
10 การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหร – บ้านซาไก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหร ดาวน์โหลดเอกสาร
126
18 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6